Hondenvoeding vandaag besteld, morgen in huis.

Retromops Wat u moet weten?

Retromops Betrouwbare fokker

Een betrouwbare fokker kenmerkt zich, dat de fokker precies weet welke rassen erin gekruist zijn. Genetische testen die je voor de paring moet uitvoeren, zodat je mogelijk genetische ziektes kunt vermijden. Gezondheidsuitslagen van de ouderdieren die zijn uitgevoerd, kunnen de pupkopers bij ons inzien. Als fokker zijn we verantwoordelijk voor onze pups. Voor advies en/of begeleiding zijn we altijd bereid om onze pupkopers te helpen. Door transparant te communiceren weet de koper waar hij of zij aan toe is.

Petscan is een digitaal scoringsformulier voor kortsnuiten waarop de 6 handhavingscriteria's worden geregistreerd. Een diagnoseregistratiesysteem van het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) De dierenarts krijgt direct een uitslag of de hond, goed, voldoende of onvoldoende scoort op de 6 handhavingscriteria's. Dit formulier wordt afgedrukt en ondertekend door de dierenarts.

6 criteria's waaraan een hond minimaal aan moet voldoen.

Embark 

Embark is de meest wetenschappelijke geavanceerde DNA test voor hondenfokkers. Met meer dan 230 genetische markers kunnen onze DNA-kits inteelt verder terug in de tijd detecteren, over meer generaties, dan op stamboom gebaseerde berekeningen. Rapporteert over meer dan 35 fysieke kenmerken, waaronder vachtkleur en -lengte, verharing, volwassen grootte en meer.

LABOKLIN is een veterinair diagnostisch laboratorium. Daarnaast hebben ze ook een zeer uitgebreid aanbod aan genetische testen voor dierenartsen en particulieren.

Combibreed

Is een Laboratorium in Wageningen. Voor o.a DNA markers zoals DNA profiel ISAG 2006 en Ouderschapsverificaties. 

RVO Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Door het chippen, het europees paspoort én het registreren van alle pups kan de NVWA misstanden in de hondenfokkerij en illegale hondenhandel tegengaan. Of je eenmalig een nestje pups fokt of bedrijfmatig bent, Iedere houder in Nederland moet zich namelijk registreren bij de RVO. Pups moeten binnen 7 weken gechipt, en geregistreerd zijn. De dierenarts vraagt naar een UBN nummer.

Een moederhond mag in een periode van 12 maanden maar 1 nestje per jaar hebben.

Pups moeten minstens 7 weken oud zijn voordat ze van de moederhond gescheiden mogen worden. Bij ons beginnen we met een leeftijd van 8 á 9 weken.

Koopcontract

U krijgt van ons een garantie Koopcontract op erfelijkheden

Een chip bevat een chipnummer, en hebben een uniek nummer van 15 cijfers en beginnen met een landencode of fabrikantcode. De landencode van Nederland begint met 528. De nationaliteit van de pup staat in het europees paspoort.

Registratieformulier, zodat u weet dat de pup is aangemeld bij een Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren. Het formulier krijgt u van ons mee.

Inentingsbewijs, staat genoteerd in het europees paspoort van de pup.

Informatie op Papier, Alle informatie en adviezen zoals, Ontwormingschema, voedingsadvies, entingschema, castratie. 

Ouderdieren, moederhond is altijd aanwezig. De puppy's worden in huiselijke kring opgevoed, en liggen in de woonkamer. Ze zijn niet terughoudend en schrikken niet van huisgeluiden. We besteden veel tijd en energie aan de socialisatie. Onze puppy's zijn vrolijke rakkers, sociaal en heel leergierig.

Komt u een eerste bezoekje brengen aan de puppy's, wordt u uitbundig en vol enthousiasme ontvangen door onze honden. 

Tot ziens!

Met vriendelijke groeten,

Gisela van de Pol

 

Retromops socialisatie training

Geef geen oude schoen waar uw pup op mag kauwen, een hond kan geen onderscheid maken van een nieuwe of een oude schoen, geef duidelijk aan waar wel of niet op gekauwd mag worden.

Omdat het uw eerste hond is kan het leerzaam zijn om op een puppycursus te gaan. Het is leuk voor u en uw hond en goed voor de socialisatie. Pups leren snel en het is belangrijk dat ze leren hoe ze zich moeten gedragen.
Helaas zijn er nog vele “zogenaamde” hondenscholen die nog steeds denken dat men een hond moet pijnigen om hem een commando uit te laten voeren. Van bijscholing, om echte kennis op te doen van het gedrag van honden, is bij deze mensen geen sprake. Zij zijn daardoor op het gebied van honden training heel ver achter gebleven en bezitten geen kennis over de lichaamstaal van de hond. Voor deze mensen is het een soort machtsvertoon en zij voelen zich superieur aan hen die met hun hond les komen nemen. Hun motto “ik ben trainer en de hond zal moeten luisteren”. Dit is zeer spijtig aangezien hondenscholen een functie hebben die ervoor moet zorgen dat hondenbezitters leren om hun hond in deze drukke maatschappij te leiden. Wanneer een hond de juiste leiding krijgt zal ongewenst gedrag veel gemakkelijker kunnen worden voorkomen en zelfs uitblijven. Gelukkig zijn er vele hondenscholen waar trainers wel het één en ander bijgeleerd hebben. Zij coachen u om uw hond op een positieve manier op te voeden of te heropvoeden.


Een pup is in het begin soms een beetje druk maar namate de hond volwassen is wordt het een wijze en rustige trouwe kameraad. Spelen en door een rustige, consequente opvoeding te geven met veel beweging en genoeg afleiding is belangrijk voor uw pup.
Zulke honden vormen gezellig en aangenaam gezelschap en hebben een beter leven in onze maatschappij dan honden die alleen hebben geleerd met hun soortgenoten te spelen. Spelen met uw hond en een consequente opvoeding schept een hechtere band er ontstaat een zekere verbondenheid, die leidt tot vriendschap en wederzijds vertrouwen.

Beloon goed gedrag. 
Beloon het goede dat geeft een possitieve werking. Dit kan iets lekkers zijn maar kan ook in de vorm van uitbundig belonen met uw stem. Het is van essentieel belang dat de beloning binnen 2 á 3 seconden wordt gegeven, anders assosieert de pup de beloning met ander gedrag dan dat wat u wilde belonen.

Voorkom slecht gedrag. 
Voorbeeld: U loopt met uw hond op straat en uw hond gaat heel hard blaffen tegen een andere hond. Zoek geen oogcontact, vermijd dat uw hond oogcontact kan maken met de andere hond. Loop niet naar de hond toe maar draai om en loop een andere kant op met uw hond. Lok uw hond met zijn speeltje of iets lekkers en uw hond is meteen afgeleidt en zal hij rustig met u mee lopen.
 
Als uw hond tegen u aanspringt, dan negeer hem volkomen en draai je om, met de rug naar de hond gaan staan en maak geen oogcontact met uw hond en loop weg. Een hond vind het vreselijk als u hem negeert. Pas als de hond rustig met 4 poten op de grond staat kunt u hem begroeten. Onderbreek het gedrag nogmaals als hij weer springt, pas als de hond het begrijpt om niet te mogen springen beloont u hem met uw stem of iets lekkers.
 
Voorbeeld: U bent aan het stofzuigen en de telefoon gaat. De stekker zit nog in het stopcontact en er staat stroom op het apparaat. De pup gaat op de draad kauwen en uw pup bijt hem zo door dat hij onder stroom komt te staan. Deze gedragingen zijn zo gevaarlijk dat u moet ingrijpen. Onderbreek onmiddellijk het gedrag met een NEE! of FOEI! en trek de stekker uit het stopcontact. Ga niet schreeuwen tegen uw pup, hij weet immers niet dat hij fout is. Onderbreek het gedrag met een kauwbotje of een speeltje en beloon de pup als hij stopt en u zijn aandacht krijgt.
 
Straffen en belonen.
Een hond reageert op klanken, zoals de A, AA, I, IJ, O, Oo E, EE,
Met een lage stem commandeert u kort, Af, Zit, Blijf, Foei, Nee.
Met een hoge langgerekte stem beloont u de hond met, Braaaf, Goed zooo.
Met een hoge stem zeggen, Wat heb jij gedaan? dat mag je niet doen? de hond zal daar niets van begrijpen en gaan kwispelen en denken dat hij het goed heeft gedaan, en geeft een averechts effect.
 
Consequente opvoeding.
Een hond denkt in rangorde, dat is hem van nature meegegeven. Het is heel belangrijk dat u de basisregels voor uw hond duidelijk maakt. Zorg dat u en de rest van de gezinsleden bovenaan de rangorde staan. Geef dezelfde basisregels, commando's aan de hond, dat schept duidelijkheid voor de hond en u zal een sterke en hechtere band gaan krijgen. Vergeet niet dan de ene pup wat dominanter is en de andere pup wat onderdaniger kan zijn. Maar met een duidelijke en consequente opvoeding zal de pup het snel door krijgen wat er van hem verlangd wordt.
 
Socialiseren.
Laat uw pup rustig overal aan wennen en neem uw pup overal mee naar toe. Bouw dit rustig op en geef de pup de tijd om alle indrukken die hij mee krijgt ook te kunnen verwerken. Ga telkens naar een andere plaats en geef hem de tijd om alles te kunnen bekijken. (Geef uw pup ook eens een dag in de week rust want teveel en te lang met uw pup naar toe nemen kan ook stress opleveren) Ga met hem b.v. naar de stad, de markt op, liften, draaideuren, andere mensen, kinderen, naar scholen, bussen, harde geluiden, enz. Daarnaast moet u bij angstgedrag juist handelen om het angstgedrag niet onbedoeld te belonen.
Een goed gesocialiseerde pup vind alles leuk en interessant en nieuwsgierigheid overheerst. Met 7 weken kan uw pup op nieuwe dingen wat terughoudend en ontwijkend reageren.
Op een leeftijd van 12 weken zijn deze weer verdwenen tenzij de pup hiervoor allemaal leuke en prettige ervaringen heeft opgedaan dan zijn de dingen niet meer nieuw en kan hij blijven benaderen met alles wat er te koop is in de wereld.
Kinderen vinden puppy's altijd erg interessant en willen nog wel eens te snel naar uw pup rennen, dat kan angstgedrag geven voor de pup. Leg de kinderen dan uit dan ze de pup rustig moeten benaderen en geef zelf het goede voorbeeld, hoe ze een pup kunnen benaderen, zo verpesten ze het niet voor u en uw pup.
 
Blijf hem Trainen. 
Na 3 maanden moet de socialisatie doorgaan om verder te kunnen ontwikkelen om met nieuwe situaties leren om te gaan. De pup is nog steeds afhankelijk van u en zal het u zoveel mogelijk naar de zin maken van dat gene wat er van hem wordt verlangt.
De pup gaat steeds meer de omgeving verkennen maar blijft binnen zijn beschermde territorium, hij zal gaan wisselen en overal op kauwen om zo zijn omgeving beter te verkennen.
 
Met 6 maanden.
Naarmate de hond zelfstandiger wordt gaat het trainen moeilijker worden. Die Fase noemen we ook wel puberen. De hond wordt geslachtsrijp, teven worden loops, en reuen ondervinden ingrijpende schommelingen in hun hormoonspiegel. Het territoriumgedrag gaat meer ontwikkelen naar volwassenheid.
 
Deze periode is de moeilijkste tijd om doorheen te komen, sommige bazen geven dan de moed op. U zult zich dan ook afvragen wat u fout doet of wat er fout is gegaan. Door consequent de basisregels te blijven volgen en geduld te hebben zal het voor u niet zo slopend zijn. Ook deze fase gaat weer over.
  
Volwassenheid. 
Met ongeveer 18 maanden is uw hond lichamelijk volgroeid, wel zal hij wat forser gaan worden maar zijn karakter is nog steeds in ontwikkeling. De hond heeft meer zelfvertrouwen gekregen maar is nog steeds wat onervaren. Blijf hem trainen in zijn jeugd en houd uw hond onder controle om zonodig gevaarlijke situaties te voorkomen.
Met 3 jaar is uw hond uitgegroeid tot een ervaren gezinshond die zijn rol kent binnen het gezin en bereid is om aan uw verwachtingen te voldoen.
U kunt het nu wat rustiger aan gaan doen en genieten van uw evenwichtige en welopgevoede, trouwe kameraad.
Uiteraard blijft u met uw trouwe viervoeter alle daagse zaken benutten om geen vervelingen te krijgen en om te kunnen blijven genieten van zijn gelukkige jaren die u samen met uw kameraad beleeft.

Vertrouwen en respect kunt u niet dwingen,
Vertrouwen en respect moet u verdienen.

 

Petscan

Petscan is een digitaal scoringsformulier voor kortsnuiten waarop de 6 handhavingscriteria's worden geregistreerd. Een diagnoseregistratiesysteem van het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) De dierenarts krijgt direct een uitslag of de hond, goed, voldoende of onvoldoende scoort op de 6 handhavingscriteria's. Dit formulier wordt afgedrukt en ondertekend door de dierenarts.

6 criteria's waaraan een hond minimaal aan moet voldoen.

 

1  Bijgeluiden bij de ademhaling in rust

 Fors snuivende, snurkende of zagende geluiden mag niet.


2  Neusopeningen

Is er sprake van ernstige vernauwing van de neusgaten, of sprake van matige vernauwing? Dat mag niet als de hond niet voldoet aan één van de andere criteria's.


3  De Craniofaciale Ratio CFR (verhouding tussen neuslengte en schedellengte)

De verhouding tussen de schedel en de snuit is kleiner of gelijk aan 0.3. Is de verhouding kleiner dan 0.5, maar groter dan 0.3? Dat mag alleen als de hond aan alle andere criteria's voldoet.


4  De aanwezigheid van een neusplooi

De hond heeft een neusplooi en haren die vanaf de neusplooi het bind- of hoornvlies raken. Of kunnen raken. Heeft de hond geen haren die het bind- of hoornvlies raken, maar heeft hij wel een neusplooi? Dat mag alleen als de hond aan alle andere criteria's voldoet.


5  De zichtbaarheid van het oogwit

Je ziet oogwit in minimaal 2 kwart van het oog. De oogkas is ondiep of de hond heeft ruime oogleden, of allebei, waardoor de oogbol slecht beschermd is.


6  Het wel of niet volledig kunnen sluiten van de ogen

De hond kan zijn oogleden niet helemaal sluiten, dat mag niet.

 

Uitgebreide informatie rapport fokken met kortsnuiten

Schadelijke raskenmerken bij nakomelingen moeten zoveel mogelijk verminderd of voorkomen worden.

Er wordt tijdelijk toegestaan om te fokken met outcross ( inkruisen met honden die niet verwant staan aan de Mopshond) om de gezondheid van het ras te verbeteren. Dit betekent dat een ouderdier met een CFR van < 0,3 enkel gekruist mag worden met een ouderdier met een CFR van > 0,3 en die tevens voldoet aan de overige 5 handhavingscriteria. Het moet dan wel aan te tonen zijn dat het leidt tot vitalere nakomelingen. Ook moet aannemelijk worden gemaakt dat het moederdier zonder problemen de dracht en de partus natuurlijk kan volbrengen. Het scoringsformulier voor kortsnuiten kan worden gebruikt vanaf het moment dat de hond volledig is uitgegroeid. Met een jaar of anderhalf jaar.

Als fokker heb je een inspanningsverplichting. Dat betekent dat u alle keuzes en acties bij het fokken goed onderbouwt moeten worden.

Dit moet als fokker aantoonbaar zijn. 

De criteria voor kortsnuiten
zijn minimale eisen om een gezonde fokcombinatie te maken, het doel is om zowel de ouderdieren als
de nakomelingen zo gezond mogelijk te houden. Uiteraard moet de fokker rekening houden met
alle (erfelijke) gezondheidsklachten en gebreken wanneer er wordt besloten om met een hond te gaan fokken.

Retromops meest gestelde vragen

Hoera! We krijgen een baby pup in huis, hoe leuk is dat en ook weer heel erg spannend...maar hoe zat het allemaal ook alweer?

De zindelijkheidstraining

Na het spelen, na het oefenen, na het eten, na het slapen, gaat u met hem naar buiten.
Dit kost wel even veel tijd en moeite om telkens naar buiten te gaan maar dan weet de pup dat hij buiten zijn behoefte moet doen.
Let goed op in huis als hij wat moet doen, zie je dat de pup rondjes gaat draaien of snuffelen op de grond dan moet hij wat doen. Heeft de pup wat gedaan dan beloont u hem uitbundig met uw stem of iets lekkers. Gaat het toch een keer mis, zie dat dan als uw eigen fout en laat de pup vaker uit.
Gewoonten hebben tijd nodig om zich te vormen, dus houd rekening met een ongelukje. Heeft de pup de gewoonte eigen gemaakt, dan zal hij ook laten merken dat hij naar buiten wil als hij aandrang heeft.
Let op duidelijke signalen, zoals naar de deur rennen, piepen, tegen de deur tikken met zijn poot, of u aankijken.
 
Straf uw pup nooit als u ziet dat hij zijn behoefte in huis doet, want de paniek die dat veroorzaakt maakt het voor hem moeilijk te begrijpen wat hij dan wel moet doen.
 
Een pup zal zich onveilig en ongelukkig voelen, wat zijn leervermogen kan blokkeren.
Elke pup heeft zijn eigen leertempo, slimme pups leren sneller dan minder intelligente.
Hoe snel een pup zindelijk wordt, is vooral afhankelijk van u, hoe meer tijd en energie je erin steekt, hoe minder tijd het de pup kost om zindelijk te worden.
Dus stel geen te hoge verwachtingen maar blijf hem trainen.

Het houden van een hond kost nou eenmaal geld

Denk aan voeding die maandelijks terugkomt. De fokker geeft voer mee wat de pup gewend is, zo voorkomt u de eerste tijd veel problemen zoals bv diaree, als u te snel overstapt op andere voeding. Een pup die vlees gewend is vele male sterker op de maag en met de ontwikkelingen van de darmflora. 

Een puppycursus

Omdat het uw eerste hond is kan het leerzaam zijn om op een puppycursus te gaan. Het is leuk voor u en uw hond en goed voor de socialisatie. Pups leren snel en het is belangrijk dat ze leren hoe ze zich moeten gedragen.
Helaas zijn er nog vele “zogenaamde” hondenscholen die nog steeds denken dat men een hond moet pijnigen om hem een commando uit te laten voeren. Van bijscholing, om echte kennis op te doen van het gedrag van honden, is bij deze mensen geen sprake. Zij zijn daardoor op het gebied van honden training heel ver achter gebleven en bezitten geen kennis over de lichaamstaal van de hond. Voor deze mensen is het een soort machtsvertoon en zij voelen zich superieur aan hen die met hun hond les komen nemen. Hun motto “ik ben trainer en de hond zal moeten luisteren”. Dit is zeer spijtig aangezien hondenscholen een functie hebben die ervoor moet zorgen dat hondenbezitters leren om hun hond in deze drukke maatschappij te leiden. Wanneer een hond de juiste leiding krijgt zal ongewenst gedrag veel gemakkelijker kunnen worden voorkomen en zelfs uitblijven. Gelukkig zijn er vele Kynologen hondenscholen waar trainers wel het één en ander bijgeleerd hebben. Zij coachen u om uw hond op een positieve manier op te voeden of te heropvoeden.

Vakantieperiode

Een pension voor als de hond niet mee kan op vakantie. Regel ruim van tevoren dat de hond een goed opvangadres heeft, en ga dan uw vakantie boeken.

Slaapplek voor de hond

Koop een bench voor uw Mops waar hij zich rustig kan terugtrekken als het te druk voor hem wordt. De hond moet zich helemaal kunnen strekken in de bench, zo heeft u een passende maat.
U kunt de bench heel goed gebruiken voor de zindelijksheidstraining. Geef in het begin zijn eten daarin, zo kan hij aan de bench wennen. Leg een deken over de bench heen, dat vind de Mops fijn, het wordt dan een soort van hol voor hem. Zet de bench in de woonkamer, tochtvrij en zet de bench zo neer dat de hond de hele kamer kan overzien.
Een bench moet een vertrouwd gevoel geven voor uw hond en u mag dan ook nooit de hond daarin straffen. 

Wat zijn de regels als de pup naar het buitenland verhuisd

Een pup die naar het buitenland verhuist, krijgt met een leeftijd van 12 weken de Rabiës geënt, hier staat 21 dagen voor. Heeft de pup een leeftijd van 15 weken bereikt, kan de pup de grens over. 

Brachycephalie (Kortsnuiten)

Conclusie Brachycephalie (kortsnuiten)

Brachycephalie ( Zoals de Mops met een te korte schedel) brengt vele gezondheidsproblemen met zich mee.
Ademhalingsproblemen, oogaandoeningen, communicatieve problemen, huidaandoeningen en spijsverteringsproblemen.
Eigenaren en ook fokkers lijken zich niet bewust te zijn van de symptomen die kunnen wijzen op een aandoening.
Bewust maken en concrete maatregelen kunnen wij als mens onze persoonlijke voorkeuren aanpassen in het belang van de kortsnuitige hond. 
Voor ons als fokker is het essentieel dat we over de juiste informatie en kennis beschikken.


Fokkers creëren met doorfokken op de standaard honden in hun ogen uitziend als de perfecte hond.
Dat gaat op den duur zo ver dat de kortsnuitige hond door het vele doorfokken ziek worden.
De Mopshonden moeten aan een bepaalde standaard voldoen.
Wat er dan gebeurt is dat de inteelt coëfficiënt hoog word.
Als je dat als fokker maar vaak genoeg blijft doen, dan verklein je de genenpopulatie en krijgt de hond allerlei lichamelijke ongemakken.
Door zijn korte snuit komt de Mops adem tekort. Zijn gedrongen compacte lichaampje en zijn krulstraart veroorzaakt wervelafwijkingen, nek- en rugpijn en verlamming als gevolg.
Kies liever een hond zonder gezondheidsproblemen, geen extreem korte neus, sportieve Retromops, hoger op de poten en een gezond snuitje.


Als fokker en liefhebster van Mopshonden ben ik ervan bewust dat de kortsnuitige mopshonden met extreme uiterlijke kenmerken drastisch moet veranderen, hierbij wil ik het publiek en de hondenbezitters bewust maken van het feit welke problemen kortsnuitige honden hebben, waarom er sinds Maart 2019 een fokverbod staat op kortsnuiten?
  
Meestal de 1e vraag die wij stellen aan pupkopers is, waarom kiest u voor Mopshond?

Dan krijgen we als antwoord, ze zijn klein passen makkelijk in ons gezinssitatie, ze zijn ontzettend schattig en lief voor kinderen, en mopshondjes snurken, dat vinden we zo grappig.
Als fokker weet je dan, dat het vaak hun 1e hondje is, ze willen niet een te drukke pup en het belangrijkste, de pup moet vriendelijk zijn naar kinderen toe, meestal zijn dit jonge gezinnen.

Waarom snurken kortsnuitige mopshonden!

Brachycefale rassen, ook wel 'kortsnuiten' genoemd, hebben door de afwijkende schedel moeite met ademen. De neusgaten zijn vaak te klein of te nauw waardoor de invoer van lucht een gedeelte afsluit. De neusholtes zijn vaak vervormd en de neusschelpen steken vaak te ver naar achter, dit bemoeilijkt meer de luchtstroom naar de neus-keel holte. De lucht gaat via het strottenhoofd de luchtpijp in. Meestal is de luchtpijp van kortsnuiten afgeplat, dit betekent dat de vorm van de luchtpijp van kortsnuiten niet rond is. Ook het lange zachte gehemelte steekt verder naar achter in het strottenklepje en is te dik. De larynzakjes die bij het strottenhoofd zitten kunnen omklappen en in de luchtpijp blijven hangen. Er zijn nog meerdere combinaties die de luchtweg toevoer verhinderen, maar al deze afwijkingen is het voor de Mopshond moeilijk om goed te kunnen ademen. En merkbaar dat kortsnuitige rassen, zoals de mopshond snurken en/of snuiven.
Het snurken of snuiven zal een eigenaar niet als probleem herkennen, ze denken dat het bij de hond hoort.
Vele kortsnuitige rassen zoals de Mopshond ondervinden deze problemen, het is dan ook absoluut niet schattig dat mopshondjes snurken.

De vraag die ons vaak wordt gesteld, een Mopshond heeft niet veel of weinig beweging nodig?

Daar vergissen mensen zich in, elke hond heeft de behoefte om lekker te kunnen rennen en spelen, een natuurlijk gedrag van de hond.
Brachycefale rassen (Kortsnuiten) kunnen en willen wel rennen maar ze houden het niet zolang vol. Ze zullen veel eerder stoppen met rennen en buiten adem zijn, ze worden daarmee geremd in hun doen en laten. Je hoort dan bij of na de inspanning bijgeluiden zoals rochelen of snuiven en moeten meer inspanning tonen om meer lucht te krijgen.
We hebben het hier nu niet over het BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway 
Syndrome)wat ook bij kortsnuiten voorkomt maar ik geef uitleg over het algemeen wat er bij alle kortsnuitige rassen afspeelt.

Zijn de honden familie van elkaar?

Min of meer zijn de honden verwante families van elkaar. Hondenshows werken dat veel in de hand en het onstaat van schadelijke kenmerken en hoge inteelt is toegenomen de laatste 50 jaar. Winnende reuen op shows worden vele malen meer ingezet in de fokkerij waaardoor de genetische variëteit afneemt en de inteelt toeneemt. Hierdoor onstaan er in de nakomelingen vele extremere uiterlijke en schadelijke kenmerken en de bijbehorende gezondsklachten.

De mopshondenverening en in de Kynologie verzetten zich nog altijd hevig voor het vermengen van andere rassen.
Het probleem op uiterlijke raskenmerken die schadelijk zijn voor het welzijn van het dier, door onzorgvuldig te blijven fokken met individuele dieren en meer aanleg hebben op erfelijke afwijkingen. 


Daarom is de enige oplossing om dit probleem aan te pakken, een Outcrossprogramma op te starten.
(Outcross) het inkruisen van vers bloed met honden dat niet verwant staat aan de Mopshond.  

Waarom Rauw vlees voeren?

Daarvoor gaan we terug naar de voor ouders van de hond, DE WOLF.

Als we naar het spijsverteringssysteem en naar het gebit van de hond kijken komt deze voor maar liefst 99,99 % overeen met die van de wolf. Door de eeuwen heen is de buitenkant zeer veranderd maar de binnenkant van de hond lijkt nog precies op die van de wolf. De wolf is een carnivoor, of wel een vleeseter. De wolf eet niet alleen orgaanvlees en vlees van zijn prooi maar ook zachte botten.

Wat vroeger als heel normaal werdt bestempeld om je hond rauwe voeding te geven, wordt voor op heden als iets nieuws aangezien.
Ik zeg altijd, ''De wolf heeft in de natuur ook nog steeds geen zak brokken die hij even kan halen achter een boom''. Als je altijd hebt geleerd dat je hond gewoon brokken hoort te eten, dan is het heel moeilijk zomaar iets anders te geloven. jarenlang is het erin gehamerd. U bent verantwoordelijk voor een goede voeding voor uw hond. Zij kunnen niet tegen u zeggen wat ze graag willen eten en wat goed voor ze is. Misschien is uw hond oud en gezond maar heeft hij/zij genoten van het eten. Heeft u wel eens een hond natuurlijk zien eten? Dan weet je pas wat 'genieten' inhoud. Het voelt niet alleen goed en natuurlijk, het voelt goed aan de tanden en in het lichaam, je ziet het aan de buitenkant maar ook aan het gedrag. Oudere honden die overstappen worden weer honds, ze hebben meer energie, een betere bespiering, hebben geen pijn aan hun tanden of last van diaree. Ze genieten elke dag die ze etend doorbrengen. Ze worden verlost van kwaaltjes, zoals jeuk en buikpijn. Ze hoeven minder snel naar de dierenarts, tjonge wat een hondenleven! 

Er bestaan veel vooroordelen over rauw vlees. Het is vies om vast te pakken,  het stinkt enz.  Maar, als we het vlees gaan verhitten, vernietigen we veel voedingsstoffen. Zoals de eiwitten, deze veranderen van structuur en hierdoor zijn ze moeilijker verteerbaar. Er zitten in Lotgering rauwe vlees geen kleur-, geur- en smaakstoffen, geen chemische antioxydanten en geen conserveringsmiddelen.

KVV compleet Vers Vlees hondenvoer, welke goede eigenschappen dat met zich meebrengt. De levensjaren van de hond verlengt is geen onbekend verschijnsel. De honden zijn ook veel ouder geworden dan gemiddeld voor honden doorgaat. Ook de vacht van uw hond blijft glimmen en glimt meer dan honden die geen rauw vlees eten. Uit de pakketten Compleet Vers Vlees haalt de hond alleen het goede uit zijn voeding. Er zit louter en alleen natuurlijke mineralen, enzymen en vitamines in. Dit zijn goede bestanddelen voor een gezonde voeding. Gebaseerd op een goede gezondheid en ook gezond te houden.Voor de hond betekent Vers Vlees een ware lekkernij en een uitgekiende maaltijd.


Gezond voor de hond, goed voor de baas en zijn omgeving?