Links op de foto een 1/2 Shiba Inu X 1/2 Mopshond, Vader is een Shiba Inu en Moeder is een Mopshond, een duidelijk beeld van hoe de Mopshond verbeterd in  een F1 generatie.
Rechts op de foto is een raszuivere Mopshond te zien.


Sinds 1 Juli 2014 zijn de wettelijke regels in de hondenfokkerij aangescherpt en staat er een fokverbod op Mopshonden (honden met extreem korte snuiten) In artikel 3.4 van het Besluit Houden van Dieren,
Artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren
1.Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.
2.In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld in het eerste lid, voor zover mogelijk voorkomen dat:
a. ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;
b. uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren;
c. ernstige gedragsafwijkingen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;
d. voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt;
e. het aantal nesten of nakomelingen dat een gezelschapsdier krijgt de gezondheid of het welzijn van dat dier of de nakomelingen benadeelt.

Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste één nest.

De fokker krijgt de mogelijkheid om met de Mopshond te kunnen inkruisen, Outcross (inbrengen van nieuw bloed van een ander ras dat niet verwant staat aan de Mopshond) zodat de hele anatomie van de mopshond zal verbeteren maar ook het karakter blijft behouden.
Door zorgvuldig als fokker te werk te gaan en selectief combinaties te blijven maken met de ouderdieren, zal door middel van DNA testen de genenpool verbreden en versterken en gaat het inteeltpercentage naar 0%. In samenwerking met het 
Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren in Utrecht (ECGG) worden we hierin ondersteund.
Ouderdieren die daarvoor worden ingezet in de fokkerij zullen in goede gezondheid verkeren. De nakomelingen die daaruit worden geboren gaat weer een selectie aan DNA testen vooraf, zodat we een sterke genenpool gaan creëren voor de toekomst. 
Een Mopshond met lange neus, meer ruimte in de schedel en verandering van de schedelbouw, dieper liggende oogkassen, een verbeterde ademhaling, ruimere borstomvang, stand van de poten, de neklengte-omvang nek, de algehele conditie van de Mopshond, een gericht fokbeleid op de gezondheid en functionaliteit van de Mopshond.
Links op de foto een schedel van een raszuivere Mopshond, zoals je ziet zit er in de schedel heel weinig ruimte nog voor de ogen, een incompleet gebit met een voorbeet, de neuslengte ontbreekt, gehoorgang van de oren mist ruimte, (ruimte is bijna weg) en de schedel is te bolvormig en te klein.
Rechts een foto van een schedel van een gezonde hond, daarin is goed te zien dat de stand van de ogenkas veel dieper liggen, normaal compleet gebit, lange neuslengte, meer ruimte in het gehoorgang van de oren, een gezonde hondenschedel waarin alles past.


 
      13-09-2019 13:21     Reacties ( 2 )
Reacties (2)
 Jack Dousi -  13-09-2019

Dat de schedel zo'n verschil is tussen een mopshond en een ras met neus is met deze afbeeldingen wel duidelijk daarom is het ook zo belangrijk om hier doormiddel van inkruisen verandering in te brengen. Zodat ook de Mops in de toekomst een normale ademweg heeft die de gezondheid sterk verbeterd.

 Diana Timmermans -  13-09-2019

Wat een wezenlijk verschil tussen de schedel van een mopshond en een gezonde hond zoals het omschreven wordt. Het verschil in outcross hondje is dan ook al goed te zien vergeleken met een mops en dan na te gaan dat het outcross hondje nog niet volgroeit is. Ben reuze benieuwd wat het gaat brengen in de toekomst en wens je dan ook alle succes toe!!!!!

De mooiste Retromopsen Nederland