Filter

close
Wordt ook donateur van Dogsconnected als u vindt dat er meer naar de gezondheid gekeken moet worden in de fokkerij van honden?
Klik op het het logoDogsconnected is ontstaan vanuit behoeften van fokkers die van mening zijn dat de gezondheid van honden onvoldoende is te verbeteren wanneer je uitsluitend met (ingeteelde) honden uit gesloten populaties mag fokken. Los van het feit dat fokken gericht moet zijn op verbetering, moet het ook een leuke, gezellige hobby zijn die liefhebbers verbindt. Fokkers zijn het over veel zaken oneens. Waar fokkers het zeker wel over eens zijn is dat de wereld van de hondenfokkerij er één is van veel onrust, onenigheid en vooral veel emotie. Dogsconnected richt zich op het segment fokkers dat bereid is om samen te werken. Een mooie passie voor de fokker gaat gepaard met een sterke drive om gezondheid en welzijn van honden continu te verbeteren. Het is goed om met elkaar van gedachte te wisselen over ambities, maar het is nog veel beter om nieuwe wetenschappelijke inzichten meteen te integreren in de fokkerij en voorop te lopen.
Wanneer starten we?
Begin maart zullen we formeel zijn opgericht. In april zal er een website gelanceerd worden. Vanaf dat moment kunnen fokkers zich aanmelden en nesten die aan de gestelde eisen voldoen zullen op de website vermeld worden. Het complete gezondheidsbeleid en de benodigde formulieren zullen dan meteen op de website vermeld staan. Een behoorlijk aantal fokkers heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn of zelfs al aan te willen sluiten.
Uit wie bestaat het bestuur?
Het bestuur bestaat uit Roxy Bergsma, Monique van Boxtel en Arjan Sterk. Roxy studeert genetica aan de Universiteit Wageningen en zij zal zich samen met dierenartsen en andere specialisten richten op gezondheidsbeleid. Haar bijzondere interesse ziet uiteraard toe op het genereren van nieuwe kennis door middel van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid en welzijn van honden. Monique van Boxtel is een ervaren kynoloog die zich al vele jaren met erg veel energie heeft ingezet voor het aanpassen van fokbeleid binnen de georganiseerde kynologie om inteelt tegen te gaan en de gezondheid te verbeteren. Ze heeft ook veel ervaring in beleidsontwikkeling op dit specifieke gebied en ze is ook deskundig op het gebied van kynologisch complexe juridische zaken. Arjan komt uit de wereld van de organisatiekunde. Hij is een ervaren manager die op en voor meerdere ministeries heeft gewerkt. Binnen de kynologie heeft hij bestuurservaring en hij kent dus het klappen van de zweep in meerdere opzichten. De betrokken bestuurders hebben in de loop der jaren een groot internationaal netwerk opgebouwd zodat er veel mensen betrokken kunnen worden bij Dogsconnected.
Gezondheidsbeleid Dogsconnected
Het gezondheidsbeleid kent eigenlijk drie dimensies. Er zijn algemene eisen. Deze sluiten aan bij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de dierenarts dient op basis van een gedegen klinische beoordeling van de gezondheid en de uiterlijke kenmerken een screeningsformulier in te vullen.
Na de basale beoordeling door de dierenarts kan het zijn dat de hond van een type of ras is waarvan bekend is dat er specifieke gezondheidsproblemen (kunnen) spelen. Een gezondheidscommissie bepaalt daarom of er aanvullende eisen zijn waaraan de ouderdieren moeten voldoen. Dit is best een lastige klus omdat er nog weinig ervaring is op het gebied van outcross om uiterlijke kenmerken in positieve zin aan te passen.
Tenslotte zijn er fokplannen ter verbetering van rassen waarbinnen niet of nauwelijks honden beschikbaar zijn die aan alle wettelijke normen voldoen.
Denk hierbij aan de normen uit het rapport “Fokken met kortsnuitige honden”.

Dogsconnected zal geen nesten vermelden wanneer een hond met een ongezonde schedel en een te korte snuit wordt gepaard met een hond die ook een norm overschrijdt. Rashonden zoals o.a. de Mopshond, Franse en Engelse Bulldog, de Pekingees, de Japanse Spaniël en de King Charles Spaniel, dus de rassen waarvan vrijwel alle honden de normen blijken te overschrijden, mogen dus alleen gepaard worden met een hond van een ander ras met een gezonde anatomie van de schedel. Op dit punt onderscheidt Dogsconnected zich dus duidelijk van de Raad van Beheer.
Samenwerking
De kynologie is ernstig verdeeld. Zelfs in samenwerkingsverbanden zoals Fairdog staan de opvattingen over gezonde fokkerij soms lijnrecht tegenover elkaar. Dogsconnected stelt twee belangrijke voorwaarden aan samenwerking. Een goed plan is er om te worden uitgevoerd en is niet om, zoals helaas bij Fairfok het geval was, een groot aantal ambities te noemen die nooit serieus worden / werden nagestreefd of uitgevoerd. Samenwerkingspartners dienen verder de wet- en regelgeving op het gebied van welzijn en gezondheid van honden actief uit te dragen en uit te voeren. Fairdog lijkt in dat opzicht echter veelbelovend. Andere betrokken partijen en meer regie vanuit de overheid leiden hopelijk tot daadkracht, zodat alle fokkers die op een verantwoorde wijze invulling geven aan hun passie eindelijk een platform krijgen dat ze verdienen.
Ook Dogsconnected zal hieraan waar mogelijk bijdragen.
U gaat nog zeker van ons horen! Mocht u vragen hebben of mee willen helpen dan bent u van harte welkom.
Stuur een berichtje en we nemen zeker contact op.


 
Voorzitter: Arjan Sterk

jm.sterk@hotmail.com

   
Secretaris: Monique van Boxtel

dogsconnected@hotmail.com

   
Penningmeester: Roxy Bergsma

    

 Geen producten
De mooiste Retromopsen van Nederland